Lindris Gård

Fåren

Livdjur – Kött  – Skinn

på lindris gård

Vi har en småskalig uppfödning av gotlandsfår och korsning dorper /gotlandsfår .
Vi säljer skinn från lamm och vuxna djur och naturligt producerat lammkött.
På gården finns det också en liten uppfödning av bordercollie.

Tackorna får lamm på våren och går sedan ute och betar hela tiden fram till slakt. Vilket ger ett smakrikt och marmorerat kött. Kött från lamm som föds upp på bete har högre halt av div nyttiga fettsyran omega-3 än lamm som ätit mycket spannmålsbaserat kraftfoder.
Ibland har vi också livdjur till försäljning.

Får gillar örter, gräs o bladen på många buskar. Våra djur gynnar den biologiska
mångfalden och bevarar den öppna landskapsbilden.

Vi lever i samklang med naturen samt hyser stor omtanke och respekt för alla djur som finns på gården.

Fåren

På Lindris Gård bor det Gotlandsfår samt korsningar dorper/gotland.
I den vackra roslagsnaturen bedriver vi småskalig lammproduktion.
Tackorna går ute och betar vår, sommar och en bit in på hösten.

När betet är slut flyttar de in i vårt fårhus.

Lammen föds inne under våren skyddade från vind och kyla, för att under
maj månad följa med sina mammor ut i hagarna.

Slakten sker på ett lokalt slakteri som är beläget 15 min bort.
Djuren är lugna och inte stressade när de anländer till slakteriet.

Vi tar emot beställning på lammlådor och har också vackra skinn.

Titta gärna i våran webbshop.

Ibland har vi livdjur till försäljning.

Hundarna

På gården finns det också en liten uppfödning av bordercollie.

Vi föder endast upp enstaka kullar och vår målsättning är efter
tikar som vi tycker tillför något till rasen.

 Föräldradjuren har goda vallegenskaper och  är godkända vallhundar,
ögonlysta UA samt HD röntgade A eller B och friska med ett stabilt psyke.

Valparna är avmaskade, ID märkta, vaccinerade samt besiktade hos veterinär.

De är också registrerade enligt SVak`s och SKK´s bestämmelser.

Bordercollien är en vallhund. Vilket innebär ett stort ansvar för valpköpare.

Gårdens Historia

Från början var det 2 gårdar. 1577 var Erich och Per bönder.
1719 drabbades byn av rysshärjningarna och brändes ned.

Byn var också Rusthåll och hade att underhålla en Dragon(ryttare) med häst och torp.
Gästgiveriet låg här tills det flyttades 1756 till Trästa.

Gårdarnas antal ökade efter hand till 4. Kyrkoherde Johan Telin och senare
hans söner ägde byn från 1720-1750-talet.
Gårdarna brukades då av så kallade hälftenbrukare.

Vi flyttade till gården maj-2016 och bodde då i gästhuset.
Fåren flyttade med från förra gården och började beta i de nystängslade hagarna.
Tillträde till hela fastigheten var 2016-08-01.

Augusti-2016 började bygget av fårhuset.
Efter mycket huvudbry hade jag bestämt mig för att bygga för 50 tackor med lamm.
Gjuten platta i hela byggnaden.

Eluppvärmda vattenkoppar ,en upprullare som släpper ner fodret på foderbordet som körs ut till djuren.
Hanteringsyta med extra belysning samt en herdekammare med en förbränningstoalett.
Allt för att förenkla och göra jobbet så effektivt som möjligt.

December-2016 flyttade djuren in.